Vážený zákazníku, Váš prohlížeč Internet Explorer nepodporuje technologie, které využívá náš e-shop. Pro správné fungování stránky používejte aktuálnější prohlížeče (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

VOP platné od 1.5.2016 do 31.12.2018

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obchodní řád pro e-shop Gumáren Zubří, akciová společnost. Veškeré zboží si můžete objednat vyplněním a
odesláním objednávkového formuláře. Nabídka zboží se může průběžně měnit a platí až do vyprodání zásob.
Vámi vybraný produkt odešleme na uvedenou adresu poštou do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky.
Objednávka odeslaná přes tento e-shop je závazná.


JAK OBJEDNÁVAT?
Zboží lze objednávat:
1. elektronicky přes www.gumarny-shop.cz
a) vyberte si požadované zboží
b) vyplňte požadované množství a klikněte na „koupit“
c) pokračujte dále v nákupu nebo přejděte pomocí odkazu v pravém horním rohu do nákupního košíku
d) v nákupním košíku si vyberte způsob dopravy a platby a klikněte na „objednat“
e) vyplňte kontaktní údaje a objednejte
2. emailem - prodej@guzu.cz,pavel.zatorsky@guzu.cz,lucie.hyklova@guzu.cz
3. telefonicky - +420 571 662 326, +420 731 596 655, + +420 731 596 621


CO SE STANE PO OBJEDNÁVCE?
Po objednávce Vám automaticky přijde email o přijetí objednávky.
Pokud je zboží skladem odesíláme nejpozději v pracovní dny do 48 h. V případě, že není skladem, odesíláme na
základě dostupnosti uvedené na eshopu. Zákazník bude informován o termínu doručení zboží.


DODACÍ PODMÍNKY/SAZEBNÍK
při odesílání zásilky kupující obdrží fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu a dodací list.
V případě, že je zboží skladem, expeduje se do 24 h od přijetí objednávky, pokud zboží není skladem, expeduje
se podle dostupnosti uvedené na eshopu. Po odeslání zboží obdržíte informační email i s číslem balíku.
Pro doručení zboží používáme smluvní přepravce – Geis Parcel CZ
Doručení zboží probíhá do následujícího pracovního dne po dni převzetí zásilky k přepravě. V den doručení Vás
bude dopravce telefonicky kontaktovat o doručení zásilky. Pokud Vás řidič nezastihne v den doručení, bude,
Vám balíček doručován následující pracovní den. Svou zásilku si můžete nepřetržitě sledovat na
odkazuhttp://tt.geis.cz/TrackAndTrace/Tracking.aspx, vepsáním do příslušné kolonky čísla balíku nebo se
telefonicky informovat na zákaznické lince: (+420) 951 277 777 (po - pá 8:00 - 17:00).


METODY PLATBY / SAZEBNÍK
Dobírka – zaplatíte při převzetí zboží řidiči
Platba předem – na email Vám bude zaslána faktura, po připsání platby na účet v případě zahraniční
objednávky na EUR účet, a na základě potvrzení termínu dodání Vám bude zboží expedováno.
Převodem – pro společnosti opakovaně nakupující lze nastavit po předchozí domluvě delší dobu splatnosti
Osobní odběr – platba při převzetí v kamenném obchodě společnosti Gumárny Zubří
Platební kartou – platby zabezpečuje platební brána
Přeprava po ČR v CZK
přeprava cena bez DPH cena s DPH
GEIS 65,-- 79,--
Osobní odběr 0 0
Metody platby v ČR c CZK
přeprava cena bez DPH cena s DPH
dobírka 16,5 20,--
platba předem 0 0
při osobní odběru 0 0
Přeprava po SK v CZK
přeprava cena bez DPH cena s DPH
GEIS
156,-- (EUR
5,7) 189,--( EUR 6,9)
Metody platby v SK v CZK
přeprava cena bez DPH cena s DPH
dobírka
57,-- (EUR 2,--
) 69,--(EUR 2,5)
platba předem 0 0
osobní odběr v
Zubří 0 0
Zboží zasíláme i do zemí Evropské Unie, cena přepravy je na vyžádání na prodej@guzu.cz nebo tel:
+420 571 662 326, +420 731 596 621
Zboží si můžete osobně vyzvednout přímo v naší kamenné prodejně společnosti Gumárny Zubří.
Gumárny Zubří, akciová společnost
Podniková prodejna
Hamerská 9
75654 Zubří


VÝMĚNA ZBOŽÍ
V případě, že kupující zjistí, že zboží je nevyhovující pro jeho další použití, má možnost do 14 dnů od doručení
požádat prodávajícího o výměnu za jiné zboží. Výměnu lze provést pouze v případě, že zboží bude v originálním
balení, nebude poškozeno a nebylo používáno.
Odesláním objednávky se zavazujete k odběru zboží a souhlasíte s tímto řádem.


Všeobecné obchodní podmínky pro Gumárny Zubří, a.s.
1. Definice pojmů a Rozsah platnosti
Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy
uzavírané mezi společností Gumárny Zubří, a.s.., se sídlem Hamerská 9, 756 54 Zubří, IČ:00012122, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 111 (dále jen "prodávající") a
druhými stranami (dále jen "kupující").
Pro účely těchto obchodních podmínek je:
Prodávající – společnost Gumárny Zubří, akciová společnost, která je provozovatelem tohoto internetového
obchodu, a při uzavírání kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
Kupující – spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámce
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující – podnikatel – osoba, která uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání.
Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Na právní vztahy prodávajícího a kupujícího –
spotřebitele, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se použije
zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský
zákoník“), a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícího, a pokud se odchylují od
dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.
Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.
2. Uzavření smlouvy
Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné/e-mailové/telefonické/on-line nebo ústní
objednávky kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
a) příjmení, jméno nebo obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího
b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
c) druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího
d) množství požadovaných kusů produktů
e) místo a termín dodání
f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího
Takováto objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Kupující je svým
návrhem vázán po dobu 14 dnů. Případné chyby v datech v on-line objednávce má kupující možnost zjišťovat a
opravovat do doby odeslání objednávky.
Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, vzniká kupní smlouva přijetím
objednávky prodávajícím. Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí
druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání,
způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Toto přijetí prodávající potvrdí neprodleně po přijetí objednávky
kupujícího, a to emailem zaslaným na emailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.
V případě písemné objednávky a písemného potvrzení má kupující právo do 24 hodin od obdržení
potvrzení objednávky podat prodávajícímu písemně návrh na změnu objednávky nebo na její zrušení. Neučiní-li
tak ve stanovené lhůtě, je kupní smlouva mezi oběma stranami uzavřena, a to v té podobě, jak je uvedeno
v potvrzení objednávky. V případě návrhu kupujícího na změnu objednávky prodávající kupujícímu znovu
vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství
produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny.
Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak
uzavřena okamžikem, kdy potvrzení objednávky obdrží kupující. Za potvrzení objednávky lze považovat i její
faktické splnění prodávajícím.
Prodávající kupní smlouvu po nezbytně nutnou dobu archivuje s tím, že je připraven ji kupujícímu na
jeho výslovnou písemnou žádost zpřístupnit.
Před uzavřením první kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí
kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis
z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu).
Kupující se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.
3. Ceny
Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní
strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující
se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceně zboží není
započítáno balné a doprava.
4. Termín plnění
Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího.
Dodávky po částech jsou možné po dohodě s kupujícím.
Pokud kupující nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami
dohodnuto, že prodávající může po kupujícím požadovat skladné
5. Expedice a přechod rizika
Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno službou Geis Parcel CZ nebo dopravou
prodávajícího. Riziko nahodilé zkázy přechází na kupujícího okamžikem jeho předání dopravci
6. Vadné a pozdní plnění
a) Kupující – spotřebitel
Právo kupujícího – spotřebitele z vadného plnění se řídí ust. § 2161 a n. občanského zákoníku. Prodávající
odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.
Vyskytne-li se na zboží vada, kterou lze bez zbytečného odkladu odstranit, má kupující právo na bezplatné
odstranění vady. Kupující může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze
vady nepřiměřené, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti;
není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže
zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má
kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její
součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i
v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i
v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo
značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží
má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Právo z vady se uplatňuje u prodávajícího. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě,
v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případně vadného plnění. Prodávající má povinnost
z vadného plněn퀨
78 nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
Při uplatnění reklamace vydá prodávající spotřebiteli písemné po tvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co
je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající rozhodne o reklamaci
ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu
věci potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem
nedohodne na delší lhůtě.
b) Kupující – podnikatel
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 2099 občanského zákoníku.
Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru
zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou
vadu v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně oznámit. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou
vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního
zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učiní
v nebližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.
Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím dopravce je kupující povinen uplatnit právo z vadného plnění
množství a druhu prodávaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen
z vadného plnění ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně, s popisem vady. V případě vady druhu
zboží je kupující oprávněn požadovat dodání chybějícího zboží nebo dodání náhradního zboží. Kupující je
oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno
prodávajícímu v původním balení. Kupující však nemůže požadovat dodání náhradního zboží, nemůže-li zboží
vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného
odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné
vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu kupujícího
vyrozumí.
c) Společná ujednání
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího zasláním reklamovaného zboží spolu s písemným oznámením vady,
v němž bude uvedeno, jaké právo z vadného plnění kupující zvolil, a to na adresu:
Gumárny Zubří, akciová společnost
Podniková prodejna
Hamerská 9
756 54 Zubří
7. A – platební podmínky pro spotřebitele
Kupující je povinen uhradit cenu objednaného zboží v hotovosti na dobírku při doručení zboží přepravcem nebo
v hotovosti na pokladně podnikové prodejny při osobním převzetí zboží. Kupující má možnost uhradit objednané
zboží předem a to bezhotovostně převodem na účet prodávajícího nebo platbou kartou při závazném
potvrzení objednávky.
7. B - platební podmínky a výhrada vlastnictví pro podnikatele.
Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího, je kupující povinen uhradit fakturu v plné
výši do termínu uvedeném na faktuře.
Prodávající l vystaví fakturu při dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu
obdržel 3 den po dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list a prokazuje dodání zboží
kupujícímu, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z
fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,05 % denně za každý den prodlení do
zaplacení celé fakturované částky.
Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem prodávajícího.
Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu
splatnosti, vyzve prodávajícího kupujícího k vrácení zboží, které je v majetku prodávajícího a kupující se
zavazuje zajistit, aby bylo zboží pracovníkům prodávajícího vráceno.
Povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady
spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.
8. Odstoupení od smlouvy
a) odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy
Kupující, který není spotřebitel, není oprávněn od kupní smlouvy bezdůvodně odstoupit.
b) odstoupení spotřebitele od smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodů. V případě kupní
smlouvy běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik
druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a v případě smlouvy, jejímž
předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Aby byla dodržena
lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačí odeslat odstoupení před uplynutím uvedené lhůty.
Spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy tak, že ve shora uvedené lhůtě pro odstoupení zašle
prodávajícímu písemně jednostranné prohlášení, že odstupuje od smlouvy. V písemném oznámení o odstoupení
od kupní smlouvy, které kupujíc zašle na adresu prodávajícího, tj. Gumárny Zubří, akciová společnost,
Podniková prodejna, Hamerská 9, 756 54 Zubří, kupující uvede číslo objednávky, číslo svého bankovního účtu
nebo poštovní adresy, na které žádá vrátit kupní cenu.
Formulář odstoupení od smlouvy
jméno, přijímení / název společnosti
adresa, na kterou bylo zboží zasláno
ulice
obec
PSČ
číslo objednávky / faktury
email
telefonní kontakt
název zboží
datum koupě
číslo účtu pro vrácení peněžní částky
důvod odstoupení od smlouvy (nepovinná
položka, slouží pro další zkvalitnění
služeb)
poznámka
Prodávající je v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na
dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté
peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou
další náklady. Prodávající však není povinen vrátit Spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu
spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do
čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na své vlastní náklady. Spotřebitel
vrátí prodávajícímu zboží tak, že ho odešle na adresu prodávajícího Gumárny Zubří, akciová společnost,
Hamerská 9, 756 54 Zubří. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, až poté, co obdrží od kupujícího
vrácené zboží nebo poté, co mu bude kupujícím prokázáno, že zboží prodávajícímu odeslal zpět.
V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající
spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit.
Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem,
než který je nutný s obeznámením se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
9. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé
kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, případně náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
10. Ochrana osobních údajů
Prodávající uchovává veškeré informace získané o kupujícím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalším právními předpisy České republiky. Kupující odesláním
objednávky uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi
prodávajícího, a to až do doby jeho písemného odvolání.
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje uvedené v objednávkovém formuláři budou použity pouze pro plnění
objednávek a nebudou poskytnuty třetí osobě. Výjimku tvoří případy, kdy je potřeba třetí osoby při plnění
objednávky (přepravní služba atd).
Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se
jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se
nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních
prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční
činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či
zpracovatele těchto dat. Kupující tímto dává prodávajícímu souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek
prodávajícího.
11. Jiná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících
právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí
vhodným způsobem.
Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu,
provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či
výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu
a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u
subdodavatelů prodávajícího.
Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění
k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a
bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se
veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební
neschopnosti dozvěděl. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud
nezaplaceného zboží.
Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo
elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon
učinila.
Pokud kupující odepře či zmaří doručení listiny od prodávajícího, považuje se tato za doručenou dnem tohoto
odepření či zmaření.